מנופים*שירותי מנוף 24/7 לא כולל שבת. 

*ביצוע עבודות מנוף מכול סוג.

* הנפות לגובה עד 24 מטר.

*שליפת ציוד כבד מתוך מחסנים.

*עבודות סל בגובה עד 24 מטר.